Islamic Blog

Islamic Updates
Parde ka Hukum

Quran aur Hadees ki roshni me Parde ka Hukum

Daleel aur hikmat be-libasi mana hai. Aye Adam ki Aulaad! Hum ne tumahray liye libaas paida kiya hai jo tumahre qabil e parda badan ko chupata hai.Aur Taqwe ka Libas sabse badh kar hai. [Surah Aara’f 7:26] Ayai Nabi(SAW) apni…