Islamic Blog

Islamic Updates
qayamat ke din 5 sawaal

QAYAMAT KE DIN KE PANCH (5) SAWAL

Alhamdulillah.. Quran aur sunnat se ye baat sabit hai ke jab ek shaks faut hota hai to use apne har chote-bade gunah ka hisab dena hota hai jo usne is dunya me kiye, chahe wo khair ka kaam ho ya…