Islamic Blog

QAYAMAT KE DIN KE PANCH (5) SAWAL

Alhamdulillah.. Quran aur sunnat se ye baat sabit hai ke jab ek shaks faut hota hai to use apne har chote-bade gunah ka hisab dena hota hai jo usne is dunya me kiye, chahe wo khair ka kaam ho ya bura kaam. Use nek amal ke liye jaza e khair diya jayega aur bure kaamo […]