Islamic Blog

Islamic Updates
SAKHAWAT

SAKHAWAT

Ek Roz Ek Shaks Hazrat Imaam Hussain Radi-Allahu-Ta’aala-Anhu Ki Khidmat May Haazir Hua! Arz Ki, Ki Main Kasrat-A-Aayaal Ke Bayis Be-Hadh Tangi Aur Aflaas May Hoon, Yahan Tak Ki Aaj Raat Khane Keliye Bhi Kuch Nahi! Hazrat Imaam Ali Makaam…