Islamic Blog

Islamic Updates
Sirat-A-Gaus-A-Alal-Aazam

KHUTHBA

Hazrat Sayyadina Gaus-A-Aazam Rehmatullah Alaihi Apne Ek Khuthbe May Farmaya, Ek Shaks Ne Deendar Wa Nekokaar Gulam Kharida, Usne Apne Gulam Se Pucha, Tum Kya Chiz Pasand Karte Ho? Gulam Ne Jawab Diya Ki Jo Aap Khilayen, Maalik Ne Dobara…