Islamic Blog

Rishwat dene wala aur lene wala dono Malaoon – Hindi Hadith

Hadees– Hazrat abdullah bin amr radiallahu ta’ala Anhum raavi hain ko Rasulallah sallallahu ta’ala alaihi wasallam ne rishwat dene wale aur rishwat lene wale dono par laanat farmayi. (Mishkat Jild 2 safa 326) Tabsara-kisi batil ko haq thahrane kisi haq ko baatil thahrane ke liye jo Raqan ya saman ko Liya diya jaye wah rishwat […]

Ek Aurat ko badshah Na banaye – Hindi Hadees

Hadees – Hazrat abu bakr radiallah Ta’ala anhu raavu hain ki Jab Rasulallah sallallahu ta’ala alaih wasallam ko yah khabar pohochi ki ahle faaras ne Kisra ki beti ko apna badshah bana liya hai to apne farmaya ki wah koum kabhi Falaah na payegi jisne ek aurat ko apni saltanat ka wali bana liya (Mishkat […]

5 Gunaah Aur Unke 5 azaab – Hadees in Hindi

BISMILLAHI HIRRAHMANIRRAHM Surah – An ibne abbas kaala ma Jahararal gulool fee kaumin illa alkiyallahu fi Qulubehimurraubi. fala fashazzinafi kaumin kasor fihimil maut. wala nakas kaumil mikyalil mizan illaqataun anhumirrizq. wala hakma qaumin begairin hakke. illa fashafihimiddam. wala khatra kaumnin bil ahad. illa salaata alaihimal urawi. TARJUMA– Hazrat abdullah ibne abbas radiallahu ta’ala anhuma se […]

Umme Malik Ka Barkat wala Kuppa (Bartan) – Hindi Hadith

Hadees – Hazrat jabir Raziallahtala Anhu ravi hai ki umme malik ke pas ek kuppa tha jisme wo ghee rakh kar nabiye kareem Sallallaho alehe wasallam ke paas hadiya bheja krti thi ( to us kuppe me Yeh bakrkat namudar hui ) to jab kabhi unke bachche salan mangte the to wo us kuppe me […]