Islamic Blog

Surah Ash-Shams

Surah Ash-Shams in English Bismillaahir Rahmaanir Raheem Wash shamsi wa duhaa haa Wal qamari izaa talaa haa Wannahaari izaa jallaa haa Wallaili izaa yaghshaa haa Wassamaaa’i wa maa banaahaa Wal ardi wa maa tahaahaa Wa nafsinw wa maa sawwaahaa Fa-alhamahaa fujoorahaa wa taqwaahaa Qad aflaha man zakkaahaa Wa qad khaaba man dassaahaa Kazzabat Samoodu bi […]