Islamic Blog

Surah Lail

Surah Lail in English Bismillaahir Rahmaanir Raheem Wallaili izaa yaghshaa Wannahaari izaa tajalla Wa maa khalaqaz zakara wal unthaa Inna sa’yakum lashattaa Fa ammaa man a’taa wattaqaa Wa saddaqa bil husnaa Fasanu yassiruhoo lilyusraa Wa ammaa man bakhila wastaghnaa Wa kazzaba bil husnaa Fasanu yassiruhoo lil’usraa Wa maa yughnee ‘anhu maaluhooo izaa taraddaa Inna ‘alainaa […]