Islamic Blog

Islamic Updates
Walidain ke hukuk

WALIDAIN KE SATH HUSN E SULOOK

Alhamdulilah Islam me walidain ke bhi hukuk hai. Allah pak Quran me apne hukuk ke fauran  baad Walidain  ke hukuk ki baat karte hai. Allah pak farmate hai Aur tumhare Rab ka farman hai ki uski ibadat me kisi ko shareek…