Islamic Blog

Islamic Updates
Wudhu

Wudhu (Wuzu) ki ahmiyat aur uska sawab

Bismillahirrahmanirrahim Mafhum-e-Hadith: Wudhu (Wuzu) ki ahmiyat aur uska sawab Umar bin Khattab Radi-Allahu-Anhu se rivayat hai ki Rasool-Allah Sal-Allahu alaihi wasallam ne farmaya jo shaksh achchi tarah wudhu karey aur phir kahe ki Ashhadu alla ilaha il-Allahu, wa ash-hadu anna…