Islamic Blog

TARJUMA-E-KANZUL IMAAN SHAREEF.
ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﮧِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﯿۡﻢِ
Para-⑯, SUREH MARIYAM, AYAT NO:- ④⑥ Se ⑥ⓞ.
④⑥.✏Bola Kya Tu Mere Khudawo Se Munh Ferta hai Aye Ibrahim Beshak Agar Tu Ba’az na Aaya To Me Tujhe Pathraw Karunga Aur Mujse Zamana-E-Daraz Tak Be”Ilaka Ho ja.④⑦.Kaha Bas Tujhe Salam Hai Qareeb Hai ke Me Tere Liye Apne Rabb se Muafi Mangunga Beshak Wo Mujhpar Meharban hai. ④⑧.

✏Aur Me Ek Kinare Ho Jaunga Tumse Aur Un Sabse Jinko ALLAH ke Siwa Poojte ho Aur Apne Rabb ko Poojunga Qareeb Hai Ke Me Apne Rabb ki Bandagi se Bad’Bakht Na Howu.④⑨.Fir Jab Unse Aur ALLAH Ke Siwa Unke Ma’boodo Se Kinara Kar Gaya Humne Use ISHAK AUR YAQKOOB Ata Kiye Aur Har Ek ko Gaib Ki Khabre Batane Wala(Nabi) Kiya.⑤ⓞ.

✏Aur Humne Unhe Apni Rehmat Ata ki Aur Unke Liye sacchi Bulandi Naam’wari Rakhi.⑤①.

✏Aur Qitab Me Moosa Ko Yaad Karo Beshak Wo Chuna Huwa Tha Aur Rasool Tha Gaib Ki Khabre Batane Wala.⑤②.Aur Use Humne Toor ki Dayi Janib Se Nida Farmayi Aur Use Apna Raaz Kehne ko Qareeb Kiya.⑤③.

✏Aur Apni Rehmat se Uska Bhai Haroon Ata Kiya Aur (Gaib Ki Khabre Batane Wala) Nabi. ⑤④.Aur Qitab Me Ismail Ko Yaad Karo Beshak woh Wa’de Ka Saccha tha Aur Rasool Tha Gaib Ki Khabre Batata.⑤⑤.

✏Aur Apne Ghar Walo ko Namaz Aur Zakat Ka Huqm Deta Aur Apne Rabb ko Pasand tha.⑤⑥.

✏Aur Qitab Me Idrees Ko Yaad Karo Beshak Woh Siddiq Tha Gaib ki Khabre Deta.⑤⑦.Aur Humne Use Buland Makam Par Utha Liya.⑤⑧.

✏Yeh Hai Jinpar ALLAH ne Ehsaan Kiya Gaib ki Khabre Batane Walo me se Aadam Ki Aulad se Aur Unme Jinko Humne Nooh ke Sath Sawar kiya tha Aur Ibrahim Aur Ya’koob ki Aulad se Aur Unme Se Jinhe Humne Raah Dukhayi Aur Chunn Liya Jab Rehman ki Ayate Padhi Jaye Gir Padte Sajda Karte Aur Rote.⑤⑨.To Unke Bad Unki Jagah Wo Na’khalaf Aaye Jinhone Namaze Gawayi Aur Apni Khawaisho ke Piche Huwe To Anqareeb Woh Dozakh me Gaiyyaka Jungle Payenge. ⑥ⓞ.

✏Magar Jo Taayib Huwe Aur Imaan Laye Aur Ache Kaam kiye To Ye Log Jannat me Jayenge Aur Unhe Kuch Nuksan Na Diya jaega.

As-salam-o-alaikum my selfshaheel Khan from india , Kolkatamiss Aafreen invite me to write in islamic blog i am very thankful to her. i am try to my best share with you about islam.
mm