Islamic Blog

Ye Haqiqat hai ke ham Dunya me aake buri tarha fans gaye hain. Sab se badi daulat Eiman Ko jo Bacha kar Legaya wo kamyab hogaya. Lekin ye Sab Fazl e Rab par depend hain… Ayee Rab ka Fazl Mangte hain.
YA اللّٰه ALLAH YA اللّٰه ALLAH YA اللّٰه ALLAH
BESHAK MAULA TO MUAF KARE TO FAZL HAI AUR SAZA DE TO ADL HAI. MAULA HAM AAQA KE BATAYE HUYE PAR JITNA HO SAKA CHALTE HAIN. BESHAK TUJHE WAHI BHAATE HAIN HAI JO TERI AUR MUSTAFA صلى اللّٰه عليه وسلم KI KHUSHI KE LY IS JAHAN ME JEETE HAIN. YA RAB NAMAZ ROZA HAJ ZAKAT WA DIGAR AAMAAL TERI KHUSHI KE LY HONA CHAHIYEE LEKIN AYE RAB TU JANTA HAI KE HAMARE AAMAL ME KITNA NUQS HAI. PIYARE ALLAH HAMARE AAMAAL KO NA DEKH MAULA AAQAA KI NISBAT KO DEKH. MAULA JAISE BHI HAIN TERE AUR TERE HABEEB KE AUR TERE WALO KE HAIN. MUAF FARMA DAR GUZAR FARMA. AUR MAULA TERA FAZL HAR LAMHA HAR JAGA HAMESHA JARI W SAARI RAKH. BESHAK MAULA TERE FAZL KE BAGAIR RAHAT NAHI. AGR ADL KARE TO HAM KITNI BHI NEKIYA KAR LEN TERE EK NEMAT KA BADLA ADA NAHI KAR SAKTE MAULA HAM HAMARI IBADAAT KE BUNYAD PAR JANNAT NAHI JA SAKTE WO TO BAS TERE FAZL AUR MUSTAFA KAREEM KE WASEELE SE. HAMARI IBAADAAT SE BAS TU RAZI HO MUSTAFA KAREEM RAZI HOJAYEN. MAULA MUSTAFA JAAN E RAHMAT KA WASTA ,RASOOLAN E EZAM KA WASTA ,AMBIYA E IKRAM KA WASTA , AHLEBAIT ATHAAR KA WASTA ,SAHABA IKRAAM KA WASTA, AULIYA IKRAAM KA WASTA ,YA ALLAH HAR JAGA HAR PAL ZINDGI ,NAZAA ,QABAR ,HASHR, PUL SIRAAT, JANNAT HAR JAGA HAR LAMHA TERA FAZL FARMA.
YE DUA AAQA صلى اللّٰه عليه وسلم KE AUR PIYARO SADQE WA TUFAIL QABOOL W ZAHIR FARMA آمين AAMEEN بجاه النبى الكريم BIJAHINNABIYILKAREEM صلى اللّٰه عليه وسلم SALLALLAHUALAIHIWASALLAM
( جلَّ جلا له JALLAJALALAHU , صلى اللّٰه عليه وسلم SALLALLAHUALAIHIWASALLAM , عليه السلام ALAIHISSALAM , رضى اللّٰه عنهم اجمعين RADIALLAHUANHUM AJMAEEN)

mm
Latest posts by Færhæn Ahmæd (see all)